Informace pro návštěvníka webu o zpracovávaných datech a získání souhlasu

Pro účely zlepšení efektivnosti, bezpečnosti a kvality námi poskytovaných služeb mohou být na webových stránkách společnosti Green–Swan Pharmaceuticals CR a.s., IČO 066 80 437, se sídlem Praha 4, Krč, Pod višňovkou 1662/27, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23118 (dále jen „GSP“) na adrese www.menopauza.cz užity různé technologie, za pomoci kterých dochází ke sběru a ukládání údajů. 

1. Takto získané údaje slouží ke statistickým účelům, k analýze preferencí návštěvníků webu a k zobrazení vhodného obsahu. Patří mezi ně především IP adresa, informace o Vašem přístupu na webovou stránku a o chování na našich webových stránkách, o proklicích, o prohlížeči a o operačním systému. Řada takovýchto informací je anonymizovaná. Pouze na jejich základě není možné zjistit údaje o Vás, jakožto konkrétní osobě.  

2. Na webových stránkách používáme také tzv. cookies, tj. krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy.  

2.1. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu provozu webu - uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací. K užití těchto cookies není třeba Váš souhlas. 

2.2. Dále se jedná o reklamních cookies, které se používají k přesnějšímu  cílení internetové inzerce tzv. remarketingu dle vašich zájmů. Pro použitím tohoto typu cookies musíme mít Váš souhlas udělenovaný na informační liště o cookies na webu. Reklamní  cookies jsou předávány jiným zpracovatelům zajišťujícím cílení inzerce. Expirační doba cookies je maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z vašeho WWW prohlížeče.